Vintervy från köxfönster

IMG 0210


© Per och Helen Flensburg 2012