Poolen

Under denna rubrik kommer jag att fortlöpande berätta om mina problem med poolen. De är ordnade årsvis.

© Per och Helen Flensburg 2012