Spår i snön, jan 2012

IMG 0209


© Per och Helen Flensburg 2012