STARTSIDA

Vägen går på en upphöjd bank, så man ser dem som går där ur ett nerifrånperspektiv.

© PER OCH HELEN FLENSBURG 2012