Bild från sydost

IMG 1612


© Per och Helen Flensburg 2012