Halv fem på morgonen den 15 juni. Fint släpljus från solen

2012-06-15 04.23.43


© Per och Helen Flensburg 2012