Börjes får gick ute, jan 2012!

IMG 0206


© Per och Helen Flensburg 2012