Bara ett försök till en konstnärlig bild

IMG 0138


© Per och Helen Flensburg 2012