På kyrkbacken 

Så ringen ska vara på vänster hand?