Poolen

Under denna rubrik kommer jag att fortlöpande berätta om mina problem med poolen. De är ordnade årsvis.

År 2012

År 2013

År 2014

År 2015

År 2016

År 2017

År 2018

År 2019

År 2020

År 2021