Här finns stort allt undervisningsmaterial jag framställt under de 50 år jag varit verksam inom högskoleväsendet. Det är ordnat temavis och det finns både video och OH-bilder att tillgå

Undervisning

 • Course in scientific method at the master level
 • E-myndigheten och offentlig förvaltning
 • Informatikens historia och dess framtid
 • Verksamhetsprocesser del 1
 • Verksamhtesprocesser del 2
 • Key readings in informatics (partly in Swedish)
 • Freedom of information
 • Ownership of software
 • Tree of Pophyry
 • Pofyros' träd
 • Metod och vetenskapsteori
 • Impact factor
 • Intro to course ”Methods for organizational analysis and change management”
 • Verksamhetsprocesser i offentliga organisationer
 • Styrning och organisering av sjukvården
 • E-services and system integration
 • Bord och Potatisföreläsning
 • Metod C-nivå: Problemformulering (73 min)
 • Metod C-nivå: Triangulering (34 min)
 • Metod C-nivå: Etik (45 min)
 • Enhanced communication model (37 min)
 • Referera till Internetkällor (22 min)

© Copyright 2023