Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Utredning om utbildning
#1
Detta är tankar kring en utredning (stor eller liten får tiden utvisa) av det svenska utbildningsväsendet.

Man kan tänka sig en tämligen traditionell disposition:

Förskolan
   Antagning
   Organisation
      Kommunal
      Privat
      Kooperativ
   Likvärdighet
Grundskola
   Organisation
      Kommunal
      Privat
      Kooperativ
   Likvärdighet

etc
Samma sak för gymnasiet men för högskolan blir det annorlunda. För varje område skriver man en artikel som påvisar missförhållanden och hur man kan åtgärda dem. För den delen kan man också påpeka saker som är bra-

Man kan också ta upp sakområden t.ex

 • NPM
 • Administration
 • Yrkeskunskap hos lärarna
 • Kunskap på ett generellt plan
 • Värdegrund
 • Bildning eller utbildning
 • etc
För vart och ett skrivs en större artikel som täcker flera skolformer. Det är möjligt att man inom vissa områden (NPM?) måste separat behandla varje skolform. 

Eller så kan man göra på ett helt annat sätt! 
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)