Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Det akademiska samtalet
#1
MIN erfarenhet, baserad på ett ämne och sex lärosäten (LU, LiU, DU, Miun, LNU och HiG), är att det akademiska samtalet är mycket begränsat. Ofta högst 2 timmar i månaden i form av ett seminarium där ett ner eller mindre färdigt papper diskuteras. Diskussionen om ämnet i stort och viktiga paradigm inom ämnet är ofta frånvarande eller indirekta. Naturligtvis är diskussionen intensivare inom en forskargrupp när den finns (inom mitt ämne skriver man ofta en eller tillsammans med en annan person), men då har man som i ett äktenskap slipat av skillnaderna och arbetar tillsammans därför att man i mycket delar synen på ämnet och olika centrala teorier.
Reply
#2
Jag kan lägga till Handelshøjskolen i København och Högskolan Väst. Enda tillfällen då man kan diskutera ämnet, dess innehåll och själva väsen är vid doktorsdisputationer och då företrädesvis de som är problematiska. Traditionella universitet och högskolor är alltför upptagna av administrativa och politiska frågor. Strömstad akademi skulle ha blivit ett sådant vattenhål, men vi föll ner i det traditionella käbblet. I hur stor utsträckning var det organisationen som påverkade detta? Eller var det personer? Jag?
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)