Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kollegial organisation?
#1
Den kollegiala organsationen är den klassiska organisationen för ett universitet. Det indelas i ett antal kollegier som alla är relativt självständiga. I England finns det kvar i universitetens college, t ex Kings college i Cambridge. I Sverige användes begreppet "nämnder" istället t.ex Fakultetsnämnden. En sådan har vissa ärenden den självständigt behandlar. De stora universiteten har en fakultetsnämnd för varje fakultet men de mindre har en gemensam fakultetsnämnd. Man har ibland en uppdelning på forskning och undervisning. Man har dock på senare år lämnat den kollegiala organisationen och istället infört en traditionell organisationsform med en rektor som ledare och en styrelse som bestämmer övergripande strategiska frågor.
Ledamöterna i Strömstad akademi har vuxit upp i en kollegial organisation och en del agerar som om SA vore en sådan. Fördelen med en kollegial organisation är att den är plattare och således mer demokratisk. Samtidigt bör alla i kollegiet vara överens vilket kan ta tid och det gör att organisationen blir ganska trög och konservativ. Men om ledamöterna i ett kollegium är överens och har en progressiv ledare kan de fatta radikala och snabba beslut. Det stora problemet med kollegier är att de kan vilja gå åt varsitt håll och satsa på olika områden. Hela organisationen kan då uppfattas som väldigt spretig. Detta kan i viss mån motverkas genom en tydlig delegationsordning.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)