Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
NPM
#1
Här är ett utkast till en artikel om NPM och offentlig förvaltning, speciellt skolan. 

Vad är NPM?
Kort beskrivning av tankarna med referenser till upphovet. Exempel: Tatcher, misslyckad privatisering av järnvägen.

Transaktionskostnadsteori
Handlar om att transaktionerna i offentlig sektor stort sett altid är bedömningar. Därmed är det alltid en viss osäkerhet om utfallet. Beträffande en ekonomisk transaktion finns ingen osäkerhet. Datasystem i form av standardsystem är gjorda för ekonomiska transaktioner. De har en i grunden helt annorlunda världsbild än den offentliga förvaltningen. NPM bygger på ekonomiska transaktioner. ref: Coarse

Hur NPM kom in i skolan
Tror Göran Persson har något med det att göra. Men jag vet faktiskt ganska lite om detta

Privatisering
Varför införde Sverige så långt gående privatisering? 

Kommunalisering
I SOU 2014:5 finns en bra beskrivning och diskussion

Några exempel på misslyckat bruk av NPM
Privatisering och behov av kontroller och utvärderingar
Ju större organisation desto mer administration. Varför är det så?
Reply


Messages In This Thread
NPM - by Per - 04-22-2022, 10:48 AM

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)