Tvärtänkts forum
NPM - Printable Version

+- Tvärtänkts forum (http://flensburgs.se/tvartank)
+-- Forum: Aktuella texter (http://flensburgs.se/tvartank/forum-22.html)
+--- Forum: Skolor och högre utbildning (http://flensburgs.se/tvartank/forum-24.html)
+--- Thread: NPM (/thread-39.html)NPM - Per - 04-22-2022

Här är ett utkast till en artikel om NPM och offentlig förvaltning, speciellt skolan. 

Vad är NPM?
Kort beskrivning av tankarna med referenser till upphovet. Exempel: Tatcher, misslyckad privatisering av järnvägen.

Transaktionskostnadsteori
Handlar om att transaktionerna i offentlig sektor stort sett altid är bedömningar. Därmed är det alltid en viss osäkerhet om utfallet. Beträffande en ekonomisk transaktion finns ingen osäkerhet. Datasystem i form av standardsystem är gjorda för ekonomiska transaktioner. De har en i grunden helt annorlunda världsbild än den offentliga förvaltningen. NPM bygger på ekonomiska transaktioner. ref: Coarse

Hur NPM kom in i skolan
Tror Göran Persson har något med det att göra. Men jag vet faktiskt ganska lite om detta

Privatisering
Varför införde Sverige så långt gående privatisering? 

Kommunalisering
I SOU 2014:5 finns en bra beskrivning och diskussion

Några exempel på misslyckat bruk av NPM
Privatisering och behov av kontroller och utvärderingar
Ju större organisation desto mer administration. Varför är det så?