Tvärtänkts forum
Strategisk plan - Printable Version

+- Tvärtänkts forum (http://flensburgs.se/tvartank)
+-- Forum: Styrdokument (http://flensburgs.se/tvartank/forum-25.html)
+--- Forum: Strategisk plan (http://flensburgs.se/tvartank/forum-26.html)
+--- Thread: Strategisk plan (/thread-31.html)Strategisk plan - Per - 01-20-2022

Jag bifogar den strategiska planen och min presentation till AU