Welcome, Guest
You have to register before you can post on our site.

Username
  

Password
  

Search Forums

(Advanced Search)

Forum Statistics
» Members: 12
» Latest member: Rukas
» Forum threads: 23
» Forum posts: 32

Full Statistics

Online Users
There are currently 2 online users.
» 0 Member(s) | 2 Guest(s)

Latest Threads
Vad är god forskning?
Forum: Vad är bra forskning
Last Post: Per
05-13-2022, 08:46 PM
» Replies: 0
» Views: 310
NPM
Forum: Skolor och högre utbildning
Last Post: Per
04-22-2022, 10:48 AM
» Replies: 0
» Views: 373
Utredning om utbildning
Forum: Skolor och högre utbildning
Last Post: Per
04-12-2022, 04:40 PM
» Replies: 0
» Views: 361
Det akademiska samtalet
Forum: Kvalitet på forskningen
Last Post: Per
03-20-2022, 12:29 AM
» Replies: 1
» Views: 761
Teoretiska skäl för rejec...
Forum: Skolor och högre utbildning
Last Post: Per
01-25-2022, 12:12 AM
» Replies: 1
» Views: 759
Akademisk diskurs och rev...
Forum: Kvalitet på forskningen
Last Post: Sarah
01-21-2022, 08:42 AM
» Replies: 1
» Views: 732
Vad är SA?
Forum: Texter till hemsidan
Last Post: Per
01-20-2022, 07:28 PM
» Replies: 0
» Views: 460
Marknadsföringsplan
Forum: Marknadsföringsplan
Last Post: Per
01-20-2022, 07:12 PM
» Replies: 0
» Views: 458
Marknadsföringspolicy
Forum: Marknadsföringspolicy
Last Post: Per
01-20-2022, 07:11 PM
» Replies: 0
» Views: 536
Strategisk plan
Forum: Strategisk plan
Last Post: Per
01-20-2022, 07:10 PM
» Replies: 0
» Views: 465

 
  Vad är god forskning?
Posted by: Per - 05-13-2022, 08:46 PM - Forum: Vad är bra forskning - No Replies

I den akademiska världen mäts kvaliteten av forskningen i antalet citeringar. Detta kan vara missvisande på många sätt, men behöver nödvändigtvis inte vara det. Ett antal anledningar vi kan elaborera:


 1. Om ämnet som artikeln behandlar är aktuellt blir det fler citeringar
 2. Det finns överenskommelser mellan forskare om att citera varandra
 3. En citering kan vara negativ kritik, t ex att undersökningen är dåligt genomfört
 4. De problem som tas upp i en forskningsartikel är inte speciellt relevant
 5. Det finns rovtidskrifter som tar in allt, bara man betalar.

Print this item

  NPM
Posted by: Per - 04-22-2022, 10:48 AM - Forum: Skolor och högre utbildning - No Replies

Här är ett utkast till en artikel om NPM och offentlig förvaltning, speciellt skolan. 

Vad är NPM?
Kort beskrivning av tankarna med referenser till upphovet. Exempel: Tatcher, misslyckad privatisering av järnvägen.

Transaktionskostnadsteori
Handlar om att transaktionerna i offentlig sektor stort sett altid är bedömningar. Därmed är det alltid en viss osäkerhet om utfallet. Beträffande en ekonomisk transaktion finns ingen osäkerhet. Datasystem i form av standardsystem är gjorda för ekonomiska transaktioner. De har en i grunden helt annorlunda världsbild än den offentliga förvaltningen. NPM bygger på ekonomiska transaktioner. ref: Coarse

Hur NPM kom in i skolan
Tror Göran Persson har något med det att göra. Men jag vet faktiskt ganska lite om detta

Privatisering
Varför införde Sverige så långt gående privatisering? 

Kommunalisering
I SOU 2014:5 finns en bra beskrivning och diskussion

Några exempel på misslyckat bruk av NPM
Privatisering och behov av kontroller och utvärderingar
Ju större organisation desto mer administration. Varför är det så?

Print this item

  Utredning om utbildning
Posted by: Per - 04-12-2022, 04:40 PM - Forum: Skolor och högre utbildning - No Replies

Detta är tankar kring en utredning (stor eller liten får tiden utvisa) av det svenska utbildningsväsendet.

Man kan tänka sig en tämligen traditionell disposition:

Förskolan
   Antagning
   Organisation
      Kommunal
      Privat
      Kooperativ
   Likvärdighet
Grundskola
   Organisation
      Kommunal
      Privat
      Kooperativ
   Likvärdighet

etc
Samma sak för gymnasiet men för högskolan blir det annorlunda. För varje område skriver man en artikel som påvisar missförhållanden och hur man kan åtgärda dem. För den delen kan man också påpeka saker som är bra-

Man kan också ta upp sakområden t.ex

 • NPM
 • Administration
 • Yrkeskunskap hos lärarna
 • Kunskap på ett generellt plan
 • Värdegrund
 • Bildning eller utbildning
 • etc
För vart och ett skrivs en större artikel som täcker flera skolformer. Det är möjligt att man inom vissa områden (NPM?) måste separat behandla varje skolform. 

Eller så kan man göra på ett helt annat sätt! 

Print this item

  Teoretiska skäl för reject
Posted by: Sarah - 01-21-2022, 08:54 AM - Forum: Skolor och högre utbildning - Replies (1)

Jag får ofta artiklar som tycks komma från Taiwanesiska eller fastlandskinesiska forskarskolor. De är mästare på statistik (jag hänvisar editor till annan reviewer för att utvärdera statistiken som sådan). Men de har ingen aning om ämnet. De ställer upp hypoteser utan att ha ställt sig forskningsfrågor, utan att ha gjort en bred överblick av extatant theory och positionerat sig i denna. Det saknas nästan alltid en översikt olika konceptualiseringar av centrala begrepp och argument om varför vissa av dem valts. Konsekvensen är att en vald teori tas som “given”, och därefter är pappret baserat på ett tunnelseende.

Print this item

  Det akademiska samtalet
Posted by: Sarah - 01-21-2022, 08:34 AM - Forum: Kvalitet på forskningen - Replies (1)

MIN erfarenhet, baserad på ett ämne och sex lärosäten (LU, LiU, DU, Miun, LNU och HiG), är att det akademiska samtalet är mycket begränsat. Ofta högst 2 timmar i månaden i form av ett seminarium där ett ner eller mindre färdigt papper diskuteras. Diskussionen om ämnet i stort och viktiga paradigm inom ämnet är ofta frånvarande eller indirekta. Naturligtvis är diskussionen intensivare inom en forskargrupp när den finns (inom mitt ämne skriver man ofta en eller tillsammans med en annan person), men då har man som i ett äktenskap slipat av skillnaderna och arbetar tillsammans därför att man i mycket delar synen på ämnet och olika centrala teorier.

Print this item

  Vad är SA?
Posted by: Per - 01-20-2022, 07:28 PM - Forum: Texter till hemsidan - No Replies

Texten finns här.  Tror att John, Sarah och KG har kommenterat men jag har inte tagit hänsyn till deras kommentarer

Print this item

  Marknadsföringsplan
Posted by: Per - 01-20-2022, 07:12 PM - Forum: Marknadsföringsplan - No Replies

Här kommer den detaljerade planen med budget och GanttdiagramAttached Files
.docx   Marknadsföringsplan 2022.docx (Size: 57.37 KB / Downloads: 1)
Print this item

  Marknadsföringspolicy
Posted by: Per - 01-20-2022, 07:11 PM - Forum: Marknadsföringspolicy - No Replies

Här kommer policyn, som baseras på strateginAttached Files
.pdf   Marknadsföringspolicy.pdf (Size: 48.17 KB / Downloads: 1)
Print this item

  Strategisk plan
Posted by: Per - 01-20-2022, 07:10 PM - Forum: Strategisk plan - No Replies

Jag bifogar den strategiska planen och min presentation till AUAttached Files
.pdf   Marknadsföringsstrategi.pdf (Size: 70.35 KB / Downloads: 1)
.pptx   Presentation MG.pptx (Size: 237.34 KB / Downloads: 2)
Print this item

  Statistiska misstag
Posted by: Per - 01-20-2022, 07:01 PM - Forum: Skolor och högre utbildning - No Replies

På Tvärtänkts hemsida har jag en artikel där jag berättar om vanliga statistiska misstag som omedelbart leder till Reject.

Print this item