Historia
"Musik i Fristad" är något av ett begrepp i bygden.
Den historik som följer är ett utdrag ur en bok som Bertil Rydin har skrivit.
Fristads Hembygdsförening har sponsrat utgivning och tryck.
 
Historik 1916-1950
Fristads Orkesterförening är vårt registrerade namn. Vi har dock under åren uppträtt under en del andra namn. 1916 bildade några fristadsungdomar en musikensemble. Den blev grunden till vad som något år senare kallades Fristads Orkesterförening. Ensemblens första ledare var Carl Andersson, då 32 år gammal. I början spelades dansmusik men snart nog blev det underhållningsmusik som dominerade.
 
Redan 1934 kallade vi oss Fristads Stråkorkester. På den tiden ledde Nils Windahl orkestern.
Ofta spelade han den ledande stämman från dirigentplatsen. Salongsorkester är även en benämning som kunde ha använts, det är en bra benämning på den blandning av musik som orkestern hela tiden har velat träna på och framföra. 1949 engagerade Fristads Stråkorkester en gästdirigent H. A. Peter. Nils Windahl blev konsertmästare och en mycket intensiv period inleddes. Dock varade inte detta längre än till 1950 då orkestern i praktiken lades ner.
 
Historik 1950-1970
Musik i Fristad förekom dock i stort måtto på många håll. I skolan engagerades två av stråkorkesterns yngre musikanter som lärare. Det var Waldemar Fransson och Bertil Rydin. Det blev en stor tillströmning till deras musikundervisning. Detta medförde att undervisning i mandolin och blockflöjt påbörjades och flera konserter och övriga framträdanden genomfördes. 1954 lämnade Waldemar Fransson musikundervisningen och blev yrkesmusiker, och 1956 kapellmästare hos Trolle Rhodin vid Cirkus Zoo. 1958 blev han anställd vid Svenska Teatern där han turnerade i tio års tid med olika operettsällskap. 1956 slutade även Bertil Rydin som musiklärare, kommunkontoret i Fristad där han var anställd tog över hans verksamma tid alltmer. Men musikundervisningen i skolan fortsatte, nu med nya krafter. Musikerna Erik Ferm och Gustav Elg från Borås bedrev undervisning i ett par år.
 
1959 engagerades regementsmusikern Jan Rydbeck som börjat sin bana med fiolspel i Fristad. Det var nog ingen som då anade vilken omfattning musikverksamheten i Fristad skulle få. Åren 1961-62 är avgörande. Då startades Folkskolans Blåsorkester som snart blev Fristads Ungdoms orkester och senare Musik i Fristad, en mycket omfattande organisation. Förutom Jan Rydbäck var det rektor Nils Windahl och tillsynslärare Åke Alexandersson, som var initiativtagare. Det blev enligt många den förnämsta musiksatsning som någonsin gjorts i fristadsbygden.
 
Historik 1970-
1970 åtog sig Jan Rydbäck att bli dirigent för Fristads Stråkorkester, som därmed återuppstod. Pådrivare i sammanhanget var dåvarande rektor för Fristads Folkhögskola Ragnar Bengtsson.
Denne hade länge sett möjligheterna och talat med Jan Rydbäck, som gärna ställde upp.
 
Flera konserter med den nygamla Fristads Stråkorkester ägde rum i Folkhögskolan och i Kyrkan.
1973 lämnade Jan Rydbäck över dirigentskapet till Hans Lundin, konsertmästare i Borås Orkesterförening. Namnet ändrades till Fristads Underhållningsorkester.
1974 tog musiklärare Björn Pettersson över fram till 1977 då Ragnar Nilsson tog vid. 
1979 återgick orkestern till det ursprungliga namnet Fristads Orkesterförening. Vid den tiden hade sällskapet 21 medlemmar, varav tre fortfarande är med sedan dess.
1986 blev Göte Hultén från Vårgårda vår nye orkesterledare.
1991 var det dags för folkhögskoleläraren Folke Thorburn att bli orkesterns ledare.
1994 blev Ragnar Nilsson på nytt orkesterledare och Folke återgick till att vara konsertmästare med sin violin.
1998 delades ledarskapet mellan Folke Thorburn, Ulf Hallqvist och Jan-Ove Stappe. Under något år runt 2002 förekom ingen verksamhet i orkestern, men 2003 då Ragnar Nilsson ånyo ledde orkestern kom vi igång igen.
2006 övertog Bertil Rydin ledarskapet och drev orkestern fram till 2010.
Hasse Williamsson tog då över, och ledde orkestern fram till februari 2014, då han återtog rollen som konsertmästare.
 
Vår nuvarande ledare heter Ulf Hallqvist.