Hur man skickar ett e-mail

  1. Du öppnar mail-programmet och får upp bilden i ”uppbyggnad…”
  2. Där väljer du ”Nytt” i den andra meny-raden. Du får upp en ny meny till höger och väljer där ”brev” eller ”e-mail”
  3. Du får ett tomt fönster där du först fyller i mottagarens e-postadress. Det kan hända det dyker upp en meny vid sidan så du kan välja ur denna.
  4. Flytta pekaren till fältet för ”Ämne” och skriv ett lämpligt ämne
  5. Flytta sedan pekaren till det stora fältet under ämnet och skriv ditt brev.
  6. När du är klar klickar du på ”skicka” i menyn för det brev du skrivit.
  7. Klart! 


© Per Flensburg 2014